Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

0051.jpg

Hakkında

Hakkında sayfası

ALİCAN’IN HAKKINDA

     Genç kuşağın öne çıkan klasik keman sanatçılarından 1992 Mersin doğumlu Alican Süner, 2015’te Max Rostal ve Postacchini yarışmaları birinciliklerinin yanı sıra İtalyan Cumhurbaşkanlığı Madalyası'na lâyık görüldü. Berlin Filarmoni, Konzerthaus, Leipzig Gewandhaus gibi salonlarda konserler vermiş olan sanatçı, yurt içinde de önemli orkestralara solistlik yaptı. 2016-2018 yılları arasında Berlin Filarmoni Orkestrası Karajan Akademisi üyesi olmuş olan Süner, 2017’den beri Güher & Süher Pekinel “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” Projesi dâhilinde TÜPRAŞ sponsorluğunda desteklenmektedir. Sanatçı 1590 yapımı A.&G. Amati “Baron Knoop” adlı kemanla çalmaktadır.