Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

0051.jpg

Hakkında

Hakkında sayfası

ÖZGEÇMİŞ


Genç kuşağın öne çıkan klasik keman sanatçılarından 1992 Mersin doğumlu Alican Süner, 2015 Max Rostal ve Postacchini Yarışmalarında iki uluslararası birinciliğe ve İtalyan Cumhurbaşkanlığı Madalyası’na lâyık görüldü. Türkiye’de de birçok ödülün sahibi olan Süner, başta Berlin Konzerthaus, Leipzig Gewandhaus, İstanbul ve Ankara Müzik Festivalleri’nde solist olarak bulundu.

Yurtdışında ve Türkiye'nin tüm büyük şehirlerinde konserler vermiş olan Süner, Berlin Filarmoni Orkestrası Karajan Akademisi’nde 1. başkemancı Noah Bendix-Balgley ile çalışmıştır. Deutsche Stiftung Musikleben’in 1700 G. Testore yapımı bir keman tahsis ettiği sanatçı, 2019/20 sezonunda Berlin Komische Oper’ın 1. başkemancılığına seçilmiştir.